Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! S2 Episode 01-23 [END] Subtitle Indonesia

3 tahun yang lalu
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Season 2

Sinopsis

Adaptasi Game Attorney Ace ketiga dalam Seri Video Game.

Episode 01
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 02
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 03
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 04
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]
Episode 05
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 06
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 07
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 08
mHD = [MC] / [DF] / [SF]
360p = [MC] / [DF] / [SF]
480p = [MC] / [DF] / [SF]

Episode 09
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 10
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 11
mHD = [MC] / [ZS] / [UF]
360p = [MC] / [ZS] / [UF]
480p = [MC] / [ZS] / [UF]

Episode 12
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 13
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 14
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 15
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 16
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 17
mHD = [MC] / [ZS] / [MU]
360p = [MC] / [ZS] / [MU]
480p = [MC] / [ZS] / [MU]

Episode 18
mHD = [MC] / [ZS] / [MU]
360p = [MC] / [ZS] / [MU]
480p = [MC] / [ZS] / [MU]

Episode 19
mHD = [MC] / [ZS] / [MU]
360p = [MC] / [ZS] / [MU]
480p = [MC] / [ZS] / [MU]

Episode 20
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 21
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 22
mHD = [MC] / [ZS] / [SF]
360p = [MC] / [ZS] / [SF]
480p = [MC] / [ZS] / [SF]

Episode 23 [END]
mHD = [CU] / [SF] / [MR]
360p = [CU] / [SF] / [MR]
480p = [CU] / [SF] / [MR]

Source from TTOD

Komentar